Minifan1961

  • Member since Sep 1st 2008
  • Last Activity:
Posts
309
Points
1,625
Profile Hits
325
  • Bãn nh〠mẶt tiỀn äæ¯á»œng sá» 13 quẬn 8. DiỆn tãch 4x10m. ThiẾt kẾ 3 lẦu äãšc,nh〠thiẾt kẾ äẸp vã€o Ở liỀn .tiỆn kinh doanh mua bãn, khu gẦn chỢ pháº*m thẾ hiỂn. Sá»” há»’ng


    giã 3,8 tỶ . LiãŠn hỆ:0903.836.839 mr hẢi mong tiẾp khãch thiỆn chã